bipolaire stoornis
Zorgstandaard Bipolaire stoornissen Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
De diverse beroeps en belangenverenigingen worden bij de ontwikkeling betrokken via een werkgroep en een adviesgroep. Er wordt een beslismodel opgesteld volgens de RAND-methode voor passende zorg in de verschillende stadia van een bipolaire stoornis en er wordt een budget-impact analyse verricht BIA voor passende zorg in de verschillende genoemde stadia. Volg ons op twitter.
BIPOLAIRE Stoornis deel 2 Beyond medicine.
De Duitse psychiater Karl Leonhard splitste deze indeling in 1957 in de termen unipolaire stoornis depressieve stoornis en bipolaire stoornis. In 1980 wordt de term bipolaire stoornis vervangen door manisch-depressieve stoornis als een diagnostische term gevonden in de Diagnostic and Statistical Manual van de American Psychiatric Association DSM-III. Maar vanaf ongeveer 1990 is er sprake van een opleving van de oude term en tegenwoordig wordt de term bipolaire stoornis verdeeld in type 1 en type 2. Wanneer je over deze ziekte na gaat denken zullen veel therapeuten vanuit hun intuïtie en ervaring misschien wel tot andere inzichten komen en kunnen concluderen dat mensen met de diagnose bipolaire stoornis vaak ten onrechte hiervoor worden behandeld.
Bipolaire stoornis Wikipedia.
2.8 Drugs en alcohol. In Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders worden drie vormen van bipolaire stoornis onderscheiden. Bipolaire stoornis I er treedt minimaal één manische of gemengde episode op maar er kunnen ook hypomane of depressieve perioden optreden. Deze vorm komt het dichtst in de buurt van wat men vroeger manisch-depressief noemde. Bipolaire stoornis II er is minimaal één episode van hypomanie en minimaal één depressieve episode. Er is geen manische of gemengde episode opgetreden. Cyclothyme stoornis er treedt een reeks hypomane episoden op onderbroken door episoden van lichtere depressie en uitputting. Verder wordt in het handboek ook nog melding gemaakt van een restgroep bipolaire stoornis niet anderszins omschreven.
VMDB Wat is de bipolaire stoornis?
Over de bipolaire stoornis. Wat is de bipolaire stoornis? Wat is de bipolaire stoornis? Een depressieve episode wordt door patiënten meestal herkend als malaise het gevoel ziek en somber te zijn. Grofweg kan worden gesteld dat alles minder en negatiever is dan normaal. Kenmerkend is de sombere stemming beneden normaal die zich ook kan uiten als onverklaard verdriet of een bedrukt gevoel. Soms voelt men in een depressie helemaal niets meer zelfs de liefde voor partner of kinderen kan tijdelijk weg zijn. Het vermogen om plezier te beleven zin in iets te hebben is verminderd of afwezig. Het nadenken gaat slecht.
Bipolaire stoornis.
Zij voelen zich een periode erg goed de beste van de wereld gevolgd door een uiterst sombere periode. Dan kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis. Wat is een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis dat wil zeggen dat uw stemming is verstoord. Deze aandoening is ook bekend als manisch-depressieve stoornis. Die benaming geeft goed de twee kanten van de stoornis aan. Als u hieraan lijdt voelt u zich afwisselend heel energiek en op andere momenten juist erg somber. Op goede momenten bent u opvallend opgewekt heeft u weinig slaap nodig praat u snel of bent u rusteloos en gedreven. U voelt zich de beste van de wereld of heel uniek en speciaal.
Lichttherapie bij bipolaire stoornis.
Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 1-2% ooit in zijn leven de verschijnselen van een bipolaire stoornis gehad en 05-1% heeft de stoornis in het afgelopen jaar gehad. Over oorzaken van de bipolaire stoornis valt nog weinig te zeggen. Wel zijn extra risico's bekend. Dat wil zeggen er is meer risico in onderstaande gevallen. De extra risico's hebben te maken met geslacht en leeftijd met individuele kwetsbaarheid en met levensgebeurtenissen. De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Bepaalde typen bipolaire stoornis komen iets vaker voor bij vrouwen. Erfelijkheid speelt zeker een rol al is het nog niet bekend hoe de kwetsbaarheid wordt doorgegeven. In bepaalde families komt de stoornis vaker voor.
Depressie.
Probeert u het opnieuw. Belangrijke thema's bij Depressie. Ook wel depressieve stoornis stemmingsstoornis bipolaire stoornis. Depressie is een veelvoorkomende aandoening. Ruim 500.000 mensen in Nederland hebben een depressie. Mensen met een depressie zijn lange tijd ongewoon somber en lusteloos. Daarbij hebben ze last van andere klachten bijvoorbeeld slapeloosheid schuldgevoelens en concentratieproblemen. Lichamelijke klachten komen ook regelmatig voor zoals hoofdpijn vermoeidheid en darmklachten. Een depressie verstoort het dagelijks leven. Mensen krijgen problemen in hun gezin hun sociale leven op school of op hun werk. Bij een lichte depressie zijn de problemen te overzien. Vaak gaan de klachten vanzelf over. Bij een ernstige depressie verliezen mensen grip op de werkelijkheid.
Bipolaire stoornis Symptomen Diagnose Behandeling.
Andere woorden voor hetzelfde ziektebeeld zijn manische depressie manisch-depressieve stoornis en manische depressiviteit. Iemand die een bipolaire stoornis heeft wordt ook wel manisch depressief genoemd. Een lichte vorm van deze aandoening wordt cyclothyme stoornis genoemd. Hoe vaak komt t voor? De kans om in het leven een bipolaire stoornis te krijgen wordt in Nederland geschat op 3%. Dat betekent jaarlijks bij zon 5.000 mensen in Nederland deze diagnose wordt gesteld. Bij wie komt t voor? Bipolaire stoornis komt vooral voor bij mensen in de leeftijdsgroep van 15-30 jaar. De aandoening komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De exacte oorzaak van deze aandoening is niet bekend.
Hulp bij een bipolaire stoornis.
MCH Ziekenhuis Den Haag en Leidschendam // Stimulansz ziekten A-Z bipolaire stoornis.
Home Patiënten Bezoekers Werken en Leren Verwijzers. Home Stimulansz ziekten A-Z bipolaire stoornis. Wat is een bipolaire stoornis? Bij mensen met een bipolaire stoornis wisselen twee extreme stemmingen elkaar af. Er zijn periodes waarin mensen met een bipolaire stoornis denken de hele wereld aan te kunnen. Ze zijn dan heel opgewonden en overactief. Dit heet een manie. Tijdens een manie zijn mensen onvermoeibaar en zien ze geen gevaren of problemen. Ze verliezen de realiteit uit het oog en kunnen gekke dingen doen zoals heel veel geld uitgeven of zich in zakelijke avonturen storten. Een manie duurt een paar dagen tot een paar weken.
Bipolaire stoornis bij volwassenen. Met ggz kan u helpen.
Psychische problemen bij 0-4-jarigen. Home Psychische klachten Aandoeningen Bipolaire stoornis. Een bipolaire stoornis is een ziekte waarbij iemands stemming verstoord raakt voor een langere periode. Daarbij komen zowel depressie als milde manie afwisselend voor. De ziekte wordt daarom ook vaak een manisch-depressieve stoornis genoemd. Tijdens de depressieve periode is er sprake van een sombere of vlakke stemming. Tijdens de manische periode is de stemming juist overdreven vrolijk eufoor of prikkelbaar. Hypomanie komt ook voor. In die toestand zijn mensen duidelijk anders en meestal beter gestemd en energieker dan in hun normale doen. Het lijkt op een manie maar is minder ernstig.

Contacteer ons

Op zoek naar bipolaire stoornis?