FTO -Verpleeghuizen FttO Regio Meppel-Hoogeveen HEMAH richtlijn antimicrobiele therapie
Startpagina FttO Regio Meppel-Hoogeveen Hematologie Diep Veneuze Trombose

FttO Regio Meppel-Hoogeveen


Bewegingsapparaat Hart en vaten Dermatologie Gynaecologie A t/m H Gynaecologie I t/m Z Hematologie Hormonen KNO Longziekten Maag-darmziekten Neurologie Oogziekten Psychiatrie Urologie Presentatie FttO 2008

Antistolling met cumarinederivaten Antistolling bij Zwangerschap Diep Veneuze Trombose Foliumzuurdeficientie Anemie Ijzergebreksanemie Perioperatieve Antistolling Vitamine B12- deficientie

Lareb ZAMH ADRESGEGEVENS CONTACT

Diep Veneuze Trombose

 

ALGEMEEN


Klinische verdenking vormt onvoldoende basis voor de behandeling.
Voor diep veneuze trombose dient de diagnose te worden geobjectiveerd volgens:
- Vigerende CBO-consensus
Of de regionale protocollen:
- Regio Meppel -> DKSE Zorgcombinatie Noorderboog
- Regio Hoogeveen -> ESKION Bethesda ziekenhuis Hoogeveen

MEDICAMENTEUZE THERAPIE

- Spontane trombose 6 maanden;
- Bij postoperatief opgetreden trombose: 3 maanden;
- Trombose op een ongebruikelijke locatie of recidief: langdurig overwegen.

--> Zie voor duur behandeling en therapeutisch range ook Antistolling met cumarinederivaten

PREPARATEN VOOR DIEP VENEUZE TROMBOSE

Acenocoumarol   Tablet 1 mg  D: Volgens voorschrift van de trombosedienst.
B: -
CI: Voorzichtigheid is geboden bij colitis ulcerosa en ziekte van Crohn.  
Fenprocoumon  Tablet 3 mg  D: Volgens voorschrift van de trombosedienst.
B: -
CI: Voorzichtigheid is geboden bij colitis ulcerosa en ziekte van Crohn.  
Dalteparine  Wegwerpspuit
0,2 ml=5000IE
0,3 ml=7500IE
0,4 ml=10000IE
0,5 ml=12500IE
0,6 ml=15000IE
0,72 ml=18000IE
(Fragmin)  
D:200 IE/kg lichaamsgewicht 1dd, max.18000 IE per dag, met verhoogd bloedingsrisico 100 IE/kg lichaamsgewicht 2dd.
B: -
CI: Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen, ernstige obesitas en ernstige nierfunctiestoornissen  
Printerversie